Οι επενδυτές της ευρωζώνης μεταφέρουν ένα αυξανόμενο ποσοστό των χρημάτων τους εκτός της νομισματικής ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, καταδεικνύοντας την εντεινόμενη ανησυχία τους παρά την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και το συνεχιζόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ.

Τα επενδυτικά ταμεία της ευρωζώνης διακρατούσαν 4,7 τρισεκατομμύρια ευρώ του δημόσιου χρέους και άλλων πόρων στα κράτη μέλη της στα τέλη του 2016, ενώ στα χαρτοφυλάκιά τους ανήκαν επίσης 4,6 τρισεκατομμύρια σε πόρους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Ο λόγος των επενδύσεων εντός και εκτός της ευρωζώνης ήταν χονδρικά δύο προς ένα όταν το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα άρχισε να τηρεί στοιχεία σχετικά το 2008.

Όμως η διαφορά του μεγέθους των επενδύσεων εντός ευρωζώνης και εκτός αυτής άρχισε να μειώνεται όταν ξέσπασε η κρίση κρατικού χρέους στην ευρωζώνη και μειώθηκε ακόμη περισσότερο πέρυσι. Οι φόβοι για το μέλλον της ευρωζώνης, τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και οι δυσμενέστερες προοπτικές για την ανάπτυξη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να διαδραμάτισαν ρόλο στην μεταστροφή των επενδυτών.

Η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε κανένα σχόλιο σχετικά με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απάντηση